SCHADEMELDING

Om een indicatie van de te verwachten reparatiekosten te krijgen is het noodzakelijk om aard en omvang van de schade nauwkeurig vast te stellen. Wordt de schade opgegeven aan een verzekeringsmaatschappij dan moet een schaderapport en schadecalculatie worden opgemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een geavanceerd computersysteem, waarin alle auto-onderdelen en pijzen zijn opgenomen. Indien het voertuig vervolgens bij ons ter reparatie wordt aangeboden is het opstellen van een schaderapport en de calculatie kostenloos. In andere gevallen zijn we genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen.


Een schade-expert van de verzekeringsmaatschappij beoordeelt het rapport en de calculatie voordat werkelijk tot reparatie kan worden overgegaan. Niet altijd hoeft de expert daarvoor ter plaatse aanwezig te zijn.DEMONTAGE EN UITDEUKEN

Voordat met het herstel van de schade kan worden begonnen, worden eerst de beschadigde onderdelen gedemonteerd en de te vervangen onderdelen besteld. Het herstel omvat het vervangen van onderdelen maar ook het eventueel plaatwerken of uitdeuken van plaatdelen. Ook kunststofdelen zoals bijvoorbeeld bumpers kunnen worden hersteld en hoeven niet altijd te worden vervangen. Het is zelfs mogelijk om plaatdelen uit te deuken zonder dat deze daarna gespoten hoeven te worden: het zgn uitdeuken zonder spuiten.VOORBEWERKEN EN SPUITEN

Voordat de auto naar de spuiterij gaat worden de delen die niet worden gespoten afgeplakt. Vervolgens worden de vervangen of beschadige onderdelen voorbewerkt en gespoten met een grondlaag. De vakkennis van onze spuiters ondersteund door het computergestuurde verfmengsysteem zorgt er voor dat de juiste kleur voor de te spuiten onderdelen wordt vervaardigd. In de spuitcabine worden de onderden van een nieuwe laklaag voorzien. Bij Autoschade Kelder maken we gebruik van watergedragen lakken die het millieu sparen.MONTAGE

Nadat de nieuw gespoten laklaag voldoende is uitgehard worden alle onderdelen weer gemonteerd. Tevens vindt er een technische eindcontrole plaats. Na een wasbeurt en het reinigen van het interieur is de auto gereed om weer aan de eigenaar afgeleverd te worden.